Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου

Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου


Το Δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται στους κυριότερους τομείς του Δικαίου και αναλαμβάνει υποθέσεις με πρωταρχικό μέλημα και στόχο την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωσή τους και με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των έννομων συμφερόντων των εντολέων και τη δικαίωσή τους  μέσω της δικαστικής οδού ή μέσω εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

Με την οργάνωση και διατήρηση ενός πολύπλευρου δικτύου εξωτερικών συνεργατών (συμβολαιογράφων, πραγματογνωμόνων, γραφολόγων, μηχανικών, οικονομολόγων, δικαστικών επιμελητών κλπ) ο Αλέξανδρος Τσάπελης και η πλήρως καταρτισμένη επιστημονικά ομάδα του είναι σε θέση να αναλάβουν και να φέρουν εις πέρας με απόλυτη επιτυχία ένα ευρύτατο φάσμα υποθέσεων πάσης φύσεως.

Μέλημά μας η υπεράσπιση των εντολέων μας
Ανταμοιβή μας η δικαίωσή τους

Μάθετε Περισσότερα
Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου
2005

Από το

19

Χρόνια Ενεργής Δράσης

15

Στρατηγικοί Συνεργάτες

1800

Δίκες

Τομείς Εξειδίκευσης


Το Δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται σε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών δικαστικής και εξωδικαστικής φύσεως με γνώμονα πάντοτε την υπεράσπιση των έννομων αγαθών των εντολέων μας. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τους παρακάτω τομείς του δικαίου.

Δείτε όλους τους Τομείς

Nullum crimen, nulla poena sine lege
Κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς νόμο

Ratio legis est anima legis
Η αιτία του νόμου είναι η ψυχή του νόμου

Pacta sunt servanda
Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται

Αρθρογραφία


Στην ενότητα των πρόσφατων αρθρογραφιών μας θα βρείτε ενημερωμένες αναλύσεις και νέα σχετικά με τις νομικές εξελίξεις και τα τελευταία νομικά ζητήματα που επηρεάζουν την κοινωνία μας. Από αλλαγές στη νομοθεσία μέχρι πρωτοφανή νομικά προηγούμενα, παρέχουμε σαφήνεια και ενημέρωση για τα θέματα που σας απασχολούν. Στόχος μας είναι να παρέχουμε εξειδικευμένη νομική συμβουλή και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στις ατομικές σας ανάγκες

Η αξίωση συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα

Η αξίωση συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα

Τρίτη, 16-05-23

Έχει γενικώς επικρατήσει η άποψη ότι η/ο σύζυγος μετά το διαζύγιο παίρνει το 1/3 της περιουσίας του έτερου συζύγου, δίχως καμία άλλη προϋπόθεση, κάτι το οποίο, όπως θα γίνει αντιληπτό στη συνέχεια, εί...

Η λύση του γάμου

Η λύση του γάμου

Πέμπτη, 18-05-23

Με τον όρο «γάμος» νοείται τόσο η συστατική αυτού πράξη, όσο και η έννομη σχέση, που προκύπτει από την τέλεσή του. Όσον αφορά την πρώτη γίνεται ομόφωνα δεκτό, ότι αυτή είναι κατά τη νομική της φύση δι...

Έννοια παρακράτησης επικαρπίας

Έννοια παρακράτησης επικαρπίας

Κυριακή, 28-05-23

Πολύ συχνά εμφανίζεται στην πράξη οι γονείς να μεταβιβάζουν τα ακίνητά τους στα τέκνα τους με παρακράτηση επικαρπίας. Πόσοι όμως γνωρίζουν ποια είναι η πραγματική έννοια της παρακράτησης της επικαρπία...

Η μεταχρονολογημένη επιταγή

Η μεταχρονολογημένη επιταγή

Τετάρτη, 31-05-23

Σε πληθώρα συναλλαγών και ιδίως στις εμπορικές συναλλαγές έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται, ως μέσο πίστωσης, η μεταχρονολογημένη επιταγή. Η πίστωση, που συνομολογείται μεταξύ δανειστή και οφειλέτη...