Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου

Τομείς Εξειδίκευσης


Το Δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται σε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών δικαστικής και εξωδικαστικής φύσεως με γνώμονα πάντοτε την υπεράσπιση των έννομων αγαθών των εντολέων μας. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τους παρακάτω τομείς του δικαίου.

Nullum crimen, nulla poena sine lege
Κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς νόμο

Ratio legis est anima legis
Η αιτία του νόμου είναι η ψυχή του νόμου

Pacta sunt servanda
Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται