Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου

Ακίνητα


Η ομάδα μας διαθέτει πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία στο πεδίο των ακινήτων. Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τις αγοραπωλησίες ακινήτων, από τον έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο και στο κτηματολόγιο και τη σύνταξη του προσυμφώνου, μέχρι την παράσταση στο οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

Η εξαιρετική γνώση του δικαίου των ακινήτων, σε συνδυασμό με την γνώση της πραγματικής κατάστασης της αγοράς στο πεδίο αυτό, αποτελούν τα χαρακτηριστικά μας, που εξασφαλίζουν την προφύλαξη των εντολέων μας και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.

Ο Αλέξανδρος Τσάπελης, έχοντας αναλάβει εκατοντάδες συμβόλαια στο πλαίσιο της δικηγορικής του διαδρομής, γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του εντολέα του, πωλητή ή αγοραστή, και είναι σε θέση να προβεί σε κάθε απαιτούμενο χειρισμό για την αποφυγή του.