Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου

Αστικό Δίκαιο


Ratio legis est anima legis
Η αιτία του νόμου είναι η ψυχή του νόμου

Το Δικηγορικό μας γραφείο καταγράφει πολυάριθμες επιτυχίες στο πεδίο του αστικού δικαίου με τη δικαστική δικαίωση των εντολέων μας στις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε και χειριζόμαστε, οι οποίες άπτονται ενδεικτικά του οικογενειακού (διαζύγια, διατροφές ανηλίκων και ενηλίκων τέκνων, επιμέλεια, συνεπιμέλεια κλπ), κληρονομικού (διαθήκες, αποποιήσεις, κληρονομικές αγωγές κλπ), ενοχικού (μισθώσεις, αδικοπραξίες, τροχαία κλπ) και εμπραγμάτου δικαίου (διεκδικητικές αγωγές, αρνητικές αγωγές, αγωγές νομής κλπ).

Παράλληλα, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξωδικαστικής διαμεσολάβησης και προληπτικής νομικής κατοχύρωσης, με αποκλειστικό γνώμονα την ταχύτερη επίλυση των διαφορών. Η άρτια επιστημονική μας κατάρτιση και η συνεχής παρακολούθηση των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, σε συνδυασμό με την άριστη γνώση και ικανότητα ερμηνείας του δικαίου, συνιστούν τα εχέγγυα για την επιτυχία των αναληφθέντων από το γραφείο μας υποθέσεων, που μας εξασφαλίζει την πλήρη εμπιστοσύνη των εντολέων μας.