Δικηγόρος Ποινικού Δικαίου

Ποινικό Δίκαιο


Nullum crimen, nulla poena sine lege
Κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς νόμο

Ο Αλέξανδρος Τσάπελης και οι συνεργάτες του είναι εξειδικευμένοι στην ανάληψη και το χειρισμό υποθέσεων από όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο υπεράσπισης όσο και σε επίπεδο υποστήριξης της κατηγορίας. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε όλα τα εγκλήματα κατά της ζωής, της περιουσίας και της ιδιοκτησίας, εγκλήματα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, υποθέσεις ναρκωτικών κλπ.

Η τήρηση των αρχών του δικηγορικού λειτουργήματος, η άψογη νομική μας κατάρτιση, η πλούσια εμπειρία μας και ο επαγγελματισμός μας κατά τον χειρισμό των υποθέσεων, συνιστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα του γραφείου μας, που αντικατοπτρίζονται στις επιτυχίες μας στα ποινικά ακροατήρια και σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.